Een zorgvuldige omgang met uw gegevens is een fundamentele zaak die wij vanuit onze beroepsethiek uiterst serieus nemen. In het
kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (
AVG) en de wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), 

Hier bieden we duidelijkheid over onze omgang met uw gegevens.

In het kort

Welke gegevens verzamelen we

Naam, adres woonplaatsgegevens (NAW)

Burgerservicenummer (BSN)

Geslacht

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mailadres

Medische gegevens

Noodzakelijke informatie van uw huisarts

Welk doel heeft het verzamelen van uw gegevens? 

Uw gegevens worden verzameld om de zorgverlening op basis van uw hulpvraag op maat te maken. 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

De bewaartermijn voor medische gegevens bedraagt 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Gegevens kunnen in bepaalde gevallen langer bewaard worden, bijvoorbeeld als dit van belang is voor uw gezondheid of dat van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Voor kinderen geldt een bewaartermijn van 15 jaar, vanaf het 18e levensjaar.

Worden uw gegevens verstrekt aan derden? 

Wij hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden vragen we uw schriftelijke toestemming*.
 

*Echter, kan op grond van een wettelijk voorschrift de zwijgplicht doorbroken worden; of in situaties waarbij een ernstig gevaar voor uw gezondheid (of die van derden) heerst.

Uitwisseling van gegevens 

Medisch Centrum Panta Rhei wisselt, indien nodig en nadat u hiervoor schriftelijke toestemming geeft, medicatiegegevens uit met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten.

Overdracht van uw dossier 

Als u een nieuwe fysiotherapeut of arts voor leefstijlgeneeskunde kies, kunt u uw fysiotherapeut of arts vragen om uw dossier ter beschikking te stellen.

Waarom verwerkt Medisch Centrum Panta Rhei persoonsgegevens?

Het is noodzakelijk voor onze praktijk om persoonlijke gegevens te verzamelen. Hiermee kunnen wij u medisch goed behandelen en is het mogelijk een financiële afhandeling plaats te laten vinden. Daarnaast kan verweking van gegevens noodzakelijk zijn voor de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten 

Op het gebied van de AVG-wet heeft u de volgende rechten:  

U heeft het recht te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
U heeft het recht op inzage en een afschrift van deze gegevens (voor zover dit de privacy van een ander niet schaadt)
U heeft het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van de gegevens indien dat nodig is
U heeft het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van (para)medische gegevens aan te vragen* 
U heeft het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van (para)medische aard) aan uw dossier
U heeft het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens verzet te tonen. 

* Hieraan kan alleen tegemoet worden genomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u dit per telefoon of e-mail kenbaar maken aan ons.

Vraag of klacht 

Heeft u een vraag of een klacht omtrent onze privacyverklaring? Neem contact met ons op. 

Cookies 

Onze website maakt gebruik van cookies.

Disclaimer 

Medisch Centrum Panta Rhei is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. De informatie is bestemd voor informatieve doeleinden en is geen advies of vervanging voor regulier medisch, fysiotherapeutisch of psychologische interventies. De website is niet bestemd voor het stellen van medische diagnoses, het voorkomen of behandelen van ziekten. Het vaststellen en behandelen wordt gedaan door en valt onder de verantwoordelijkheid van een gezondheidsprofessional. 

Inhoud

De content op deze website is met zorg en aandacht samengesteld. Wij doen er alles aan om deze informatie actueel te houden. Desondanks is het mogelijk dat de website onjuistheden of onvolledige informatie bevat. 

Auteursrecht 

Informatie en auteursrechtelijk-beschermde tekst van onze website mogen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medisch Centrum Panta Rhei, niet worden gereproduceerd, verspreid of openbaar gemaakt worden door middel van enig medium. 

Aansprakelijkheid

We hanteren grote zorg voor het veilig en discreet behandelen van uw gegevens. Echter, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van technische mankementen, computercriminaliteit en andere oorzaken ten aanzien van schending van privacybescherming van deze gegevens. De auteurs van deze website sluiten elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade uit, die verband houdt met het raadplegen of niet kunnen raadplegen van de website.